Rohunepp on pikkade jalgade ja veel pikema nokaga kuldnokamõõtu pruunikirju sulestikuga linnuke, kelle elupaigaks on niisked luhaheinamaad. Kevaditi otsivad nepikuked heinamaal mõne kuivema põndaku, kus hakkavad pidama vaatemängulisi turniire. Isalinnud hakkavad pimeduse saabudes hüplema ja lendlema nagu sädemed lõkketule kohal, tehes samal ajal visisevaid ja klõbisevaid helisid. Suuremates mängudes on loendatud üle paarikümne nepi. Kahjuks kipub pikknokkade arvukus nii meil Eestis kui ka mujal Põhja-Euroopas vähenema, mistõttu on rohunepp võetud looduskaitse alla. Ornitoloogid ei tea täpselt, mis võib neppide arvukuse vähenemise põhjuseks olla. Sestap mõtlesid linnuteadlased välja kavala plaani: lindudele paigaldatakse selga raadiosaatjad, et oleks võimalik nende tegemisi jälgida. Ehk koorub mõni infokild, mis aitaks inimsestel neppide käekäigu parandamiseks midagi ette võtta. Aga noh, selleks, et linde raadiosaatjatega varustada, tulid nad kinni püüda...