Setumaal, Obinitsa küla taga Küllätüväs elab üks talumees, kes on säilitanud aastakümnete taguse elustiili, mille ehedaim näide on maaharimine hobusega. Pildi tegemise hetkel kahjuks põllutöid ei tehtud. Küll aga oli peremees lahkesti nõus oma taluelu tutvustama.