Tutt-tihased on minu jaoks ühed armsama olekuga linnukesed üldse. Nad on inimese suhtes usaldavad, seltsivad ja häälekad. Nende sulestiku silmatorkavaimaks elemendiks on linnu mõõtmetega võrreldes pirakas teravatipuline tutt. Olen nende linnukeste tegemisi jälginud nii soojal kui ka külmal aastaajal. Ja veel pole ma mõistnud selle peakaunistuse otstarvet. Kuid seda ma tean, et looduses pole miski niisama. Mõistatamine jätkub.